Slovenija

Order number Picture Item Price
2408 A.H. Jaillot/S. Sanson: Partie du Cercle D'Autriche ou sont les Duchés de Stirie, de Carinthie, de Carniole..., Pariz 1681.A.H. Jaillot/S. Sanson: Partie du Cercle D'Autriche ou sont les Duchés de ... 320 €
2409 Vakanović Antun: Fuhrer um Neuhaus in Steiermark, Graz 1861.Vakanović Antun: Fuhrer um Neuhaus in Steiermark, Graz 1861., broj stranica 168... SOLD - 60 €
2410 Ravne na Koroškem, VALVASOR, originalni bakrorez, ručno koloriran, nova lijepa rama.Ravne na Koroškem, VALVASOR, originalni bakrorez, ručno koloriran, nova lijepa... 50 €
2411 Janez Trdina: Zgodovina slovenskega naroda, Ljubljana 1866.Janez Trdina: Zgodovina slovenskega naroda, Ljubljana 1866. SOLD - 40 €
2412 Franz Kosar: Anton Martin Slomšek, Furst-Bischof Von Lavant, Maribor 1863.Franz Kosar: Anton Martin Slomšek, Furst-Bischof Von Lavant, Maribor 1863. SOLD - 50 €
2413 Carantanus: Jugoslavija in njene meje, Ljubljana 1919.Carantanus: Jugoslavija in njene meje, Ljubljana 1919. 20 €
2414 Josip Lavtižar: Pri severnih Slovanih, Celovec 1906.Josip Lavtižar: Pri severnih Slovanih, Celovec 1906. 30 €
2415 Janko Vencajz: Spomenica o petindvajsetletnici akad. društva "Slovenija" na Dunaji, Ljubljana 1894.Janko Vencajz: Spomenica o petindvajsetletnici akad. društva "Slovenija&qu... 30 €
2416 Letopis Matice Slovenske za leto 1876.Letopis Matice Slovenske za leto 1876. 20 €
2417 J. Kelemina, Š. Hrašovec i S. Serajnik: Akad. tehn. društvo "Triglav" njegov razvoj in zgodovina tokom 30 let, Ljubljana 1906.105 str., tvrdJ. Kelemina, Š. Hrašovec i S. Serajnik: Akad. tehn. društvo "Triglav&quo... 25 €
2418 Anton Bezenšek: Bolgarija in Srbija, Celovec 1897.Anton Bezenšek: Bolgarija in Srbija, Celovec 1897. SOLD - 25 €
2419 Vodnik po Mariboru, Ljubljana 1932.Vodnik po Mariboru, Ljubljana 1932. 20 €
2420 France Stele: Ptujska gora, Celje 1940. Knjižica o Ptujskoj gori namijenjena hodočasnicima (romarima) i turistima, 130 str., meki uvez, 13x17 cm.France Stele: Ptujska gora, Celje 1940. Knjižica o Ptujskoj gori namijenjena ho... 15 €
2421 Organizacija oskrbnic vojniških sirot v Trstu, Letno poročilo o delovanju v letu 1916. Trst 1917.Organizacija oskrbnic vojniških sirot v Trstu, Letno poročilo o delovanju v le... 20 €
2422 Erjavec Fran: Slovenija in Slovenci, Ljubljana 1940.Erjavec Fran: Slovenija in Slovenci, Ljubljana 1940. Autor crteža i zemljovida ... SOLD - 25 €
2423 Anton Dokler, A. Breznika i Fr. Jereta: Grško-slovenski slovar, Ljubljana 1915.Anton Dokler, A. Breznika i Fr. Jereta: Grško-slovenski slovar, Ljubljana 1915. 40 €
2424 Andrej Gabršček: Goriški Slovenci I. i II., Ljubljana,1932-34.Andrej Gabršček: Goriški Slovenci I. i II., Ljubljana,1932-34. 50 €
2425 Jakopičev jubilejni zbornik, Ljubljana 1929.Jakopičev jubilejni zbornik, Ljubljana 1929. 40 €
2426 Spominski zbornik Slovenije, Ljubljana 1939.Spominski zbornik Slovenije, Ljubljana 1939. SOLD - 40 €
2427 Trgovski dom Stermecki Celje, reklamni katalog proizvoda ljetne sezone 1940.Trgovski dom Stermecki Celje, reklamni katalog proizvoda ljetne sezone 1940. 16 €