Dionica, Općine Dubrovačke, od 1000 dinara, izdana 1. veljače 1931. 27x41cm

# 112 - 25 €

Dionica, Općine Dubrovačke, od 1000 dinara, izdana 1. veljače 1931. 27x41cm