THEMES

Order number Picture Item Price
4532 Djevojka sa lutkama na koncu. Raphael Kirchher 1903. #/BDjevojka sa lutkama na koncu. Raphael Kirchher 1903. #/B 60 €
4533 Model, E. Weber oko 1920. O/A-BModel, E. Weber oko 1920. O/A-B 14 €
4534 Model, E. Weber oko 1920. O/A-BModel, E. Weber oko 1920. O/A-B 14 €
4535 Model, E. Weber oko 1920. O/A-BModel, E. Weber oko 1920. O/A-B 14 €
4536 Model, E. Weber oko 1920. O/A-BModel, E. Weber oko 1920. O/A-B 14 €
4537 Žena u kaputu bez potpisa autora oko 1920. O/A-BŽena u kaputu bez potpisa autora oko 1920. O/A-B 14 €
4538 Žena u kaputu bez potpisa autora oko 1920. O/A-BŽena u kaputu bez potpisa autora oko 1920. O/A-B 14 €
4539 Bog i Hrvati. V. Morpurgo Spalato. 1901. X/BBog i Hrvati. V. Morpurgo Spalato. 1901. X/B SOLD - 25 €
4540 Ljubi rode jezik preko svega. U njem živi, umiri za njega oko 1915. O/A-BLjubi rode jezik preko svega. U njem živi, umiri za njega oko 1915. O/A-B SOLD - 30 €
4541 Razglednica sa zastavom i hrvatskim grbovima oko 1910 O/A-BRazglednica sa zastavom i hrvatskim grbovima oko 1910 O/A-B SOLD - 30 €
4542 Decki napred! 1916. #/A-BDecki napred! 1916. #/A-B SOLD - 25 €
4543 Trenkovi panduri na maršu oko 1910. O/BTrenkovi panduri na maršu oko 1910. O/B SOLD - 35 €
4544 Dr. Ivan Krapac, biskup Đakovački 1910. #/BDr. Ivan Krapac, biskup Đakovački 1910. #/B 14 €
4545 Spomenik Stjepana Radića djelo kiparice Mile Vod oko 1920. O/B-CSpomenik Stjepana Radića djelo kiparice Mile Vod oko 1920. O/B-C 10 €
4546 Dalmatinska nošnja oko 1910. O/A-BDalmatinska nošnja oko 1910. O/A-B SOLD - 16 €
4547 Arnautska narodna nošnja 1907. O/A-BArnautska narodna nošnja 1907. O/A-B SOLD - 10 €
4548 Hercegovačka nošnja 1906. O/A-BHercegovačka nošnja 1906. O/A-B 10 €
4549 Hrvatsko pjevačko društvo Rodoljub u Virovitici 1902. #/BHrvatsko pjevačko društvo Rodoljub u Virovitici 1902. #/B SOLD - 25 €
4550 Hrvatsko seljačko pjevačko društvo Podgorac u Gračanima 1912. O/BHrvatsko seljačko pjevačko društvo Podgorac u Gračanima 1912. O/B SOLD - 14 €
4551 Hrvatski tamburaško-pjevački sastav Triglav oko 1910. O/BHrvatski tamburaško-pjevački sastav Triglav oko 1910. O/B SOLD - 20 €