Barac&Pervan auctions, Date: 12/08/2020 14:15
You are not logged in. Login

Fragment antifonara (1/2 i 1/4 lista) iz 15. stoljeća.

Description: Fragment antifonara (1/2 i 1/4 lista) iz 15. stoljeća. Ručno kolorirani inicijali, sadrži liturgijske napjeve blagdanu Bezgrješnog začeća. Napjev je zapisan pomoću srednjovjekovnih "neuma" koje se nalaze na crtovlju. Od 9. do 11. stoljeća neume su služile samo kao pomoćni znakovi iznad liturgijskih tekstova, a glazba se primarno prenosila i učila oralno. Tijekom 11. stoljeća neume su se počele zapisivati na crtama, čime se uspješno mogla odrediti visina tona. Time se olakšalo i ubrzalo učenje novih melodija, jer se glazba mogla uspješnije prenositi samo pomoću zapisa. Takav sistem zapisa, međutim, nije davao nikakve informacije o trajanju tonova, zbog čega je neumska notacija još uvijek uvelike ovisila o oralnoj tradiciji učenja glazbe.
  • Fragment antifonara (1/2 i 1/4 lista) iz 15. stoljeća.
  • Auction: Aukcija br. 53 - Knjige, zemljovidi, plakati
  • Catalog No: 502
  • Category: Books and Magazines