CRNA GORA

Redni broj Slika Artikl Cijena
1118 Preporučeno pismo upućeno iz Kotora u Dubrovnik. Frankirano MI. br. 13II i 14II 1860. godine.Preporučeno pismo upućeno iz Kotora u Dubrovnik. Frankirano MI. br. 13II i 14I... SOLD - 20 €
1119 Preporučeno pismo upućeno 11. 08. 1882. iz Perasta u Kotor.Preporučeno pismo upućeno 11. 08. 1882. iz Perasta u Kotor. SOLD - 30 €
1120 Omot pisma upućen iz Kotora u Rijeku 03. 07.1875. Dobra kvaliteta.Omot pisma upućen iz Kotora u Rijeku 03. 07.1875. Dobra kvaliteta. SOLD - 20 €
1121 Omot pisma upućenog iz Kotora u New York 1879. godine. Dolaz na poleđini. Trag okomitog savijanja ali ne preko maraka.Omot pisma upućenog iz Kotora u New York 1879. godine. Dolaz na poleđini. Trag... SOLD - 45 €
1122 Trojezična dopisnica upućena iz Kotora 06. 10. 1899. u Firencu. Dobra kvaliteta.Trojezična dopisnica upućena iz Kotora 06. 10. 1899. u Firencu. Dobra kvalitet... SOLD - 20 €
1123 Razglednica Igala ručno poništena IGALO 25. 08. 1907 i preko Gruža upućena u Zadar.Razglednica Igala ručno poništena IGALO 25. 08. 1907 i preko Gruža upućena u... SOLD - 20 €
1124 Lot 25 cjelina u odličnoj kvaliteti.Lot 25 cjelina u odličnoj kvaliteti. SOLD - 40 €
1125 Preporučeno pismo upućeno sa Cetinja 1895 na novi Zeland. Dolaz na poleđini.Preporučeno pismo upućeno sa Cetinja 1895 na novi Zeland. Dolaz na poleđini. ... 280 €
1126 Pismo upućeno sa Cetinja u Bileću 01. 10. 1909.Pismo upućeno sa Cetinja u Bileću 01. 10. 1909. 35 €
1127 Omot za novine upućene sa Cetinja u Pariz.Omot za novine upućene sa Cetinja u Pariz. SOLD - 16 €
1128 Dva pisma upućena sa Cetinja u Bileću 1909.Dva pisma upućena sa Cetinja u Bileću 1909. 30 €
1129 Koverta malog formata preporučeno pupćena 13. 09. 1918 iz Njeguša u Beč.Koverta malog formata preporučeno pupćena 13. 09. 1918 iz Njeguša u Beč. Dob... SOLD - 85 €
1130 Vojna dopisnica s vrlo lijepom četverobojnom frankaturom upućena 26. 02. 1916. Češku.Vojna dopisnica s vrlo lijepom četverobojnom frankaturom upućena 26. 02. 1916.... SOLD - 25 €
1131 Zupčana i nezupčana serija crvenog križa izdana u Gaeti.Zupčana i nezupčana serija crvenog križa izdana u Gaeti. SOLD - 40 €
1132 Razglednica Nikšića frankirana provizornim markama sa pretiskom CRNA GORA.Razglednica Nikšića frankirana provizornim markama sa pretiskom CRNA GORA. Upu... 30 €
1133 Mi. br. 52/61 i 62/67 u odličnoj kvaliteti.Mi. br. 52/61 i 62/67 u odličnoj kvaliteti. SOLD - 30 €
1134 Mi. br. 52 vodoravno nezupčana.Mi. br. 52 vodoravno nezupčana. SOLD - 25 €
1135 Sedam araka (6 raznih) vrlo povoljno.Sedam araka (6 raznih) vrlo povoljno. SOLD - 85 €