HRVATSKA - ZBIRKE I LOTOVI

Redni broj Slika Artikl Cijena
816 Zbirka preko 30 pisama sa žigovima pošta u Dalmaciji. Vrlo zanimljivi primjerci.Zbirka preko 30 pisama sa žigovima pošta u Dalmaciji. Vrlo zanimljivi primjerc... SOLD - 120 €
817 Zbirka oko 60 pisama, dopisnica i razglednica sa žigovima Dubrovnika i okolice.Zbirka oko 60 pisama, dopisnica i razglednica sa žigovima Dubrovnika i okolice. SOLD - 180 €
818 Zbirka pisama, dopisnica i razglednica Istre i Primorja, preko 40 kom. Vrlo povoljno.Zbirka pisama, dopisnica i razglednica Istre i Primorja, preko 40 kom. Vrlo povo... SOLD - 150 €
819 Velika zbirka maraka Rijeke i otoka u Marinijevom albumu.Velika zbirka maraka Rijeke i otoka u Marinijevom albumu. Obilje vrlo dobrog mat... SOLD - 1050 €
820 Lot maraka SHS Hrvatska, vrlo povoljno.Lot maraka SHS Hrvatska, vrlo povoljno. SOLD - 35 €
821 Zbirka "29 listopad". Preko 200 kom raznih probnih otisaka, falsifikata i otisaka s II kamena.Zbirka "29 listopad". Preko 200 kom raznih probnih otisaka, falsifikat... SOLD - 420 €
822 Velika zbirka maraka "29 listopad" Oko 700 kom. proba, falsifikata i otisaka s II kamena.Velika zbirka maraka "29 listopad" Oko 700 kom. proba, falsifikata i o... SOLD - 500 €
823 Odlična zbirka cjelina SHS izdanje za Hrvatsku. 18 čistih i 29 putovalih dopisnica.Odlična zbirka cjelina SHS izdanje za Hrvatsku. 18 čistih i 29 putovalih dopis... SOLD - 180 €
824 Lot maraka NDH. Dosta nezupčanih i probnih otisaka.Lot maraka NDH. Dosta nezupčanih i probnih otisaka. SOLD - 100 €
825 Zanimljiv lot maraka NDH iz zbirke Karla Seizingera. Povoljno.Zanimljiv lot maraka NDH iz zbirke Karla Seizingera. Povoljno. SOLD - 220 €
826 NDH zanimljiv i neistražen lot maraka. Povoljno za daljnu prodaju na efilateliji.NDH zanimljiv i neistražen lot maraka. Povoljno za daljnu prodaju na efilatelij... SOLD - 85 €
827 Lot dva albuma maraka NDH. Neistraženo i povoljno za daljnu prodaju na efilateliji.Lot dva albuma maraka NDH. Neistraženo i povoljno za daljnu prodaju na efilatel... SOLD - 180 €
828 Veliki album maraka NDH. Neistraženo. Obavezno pogledati. Povoljno.Veliki album maraka NDH. Neistraženo. Obavezno pogledati. Povoljno. SOLD - 240 €
829 Dobar lot maraka NDH u albumu. Obavezno pogledati.Dobar lot maraka NDH u albumu. Obavezno pogledati. SOLD - 160 €
830 NDH odličan lot pogrešaka pretiska na provizornim markama.NDH odličan lot pogrešaka pretiska na provizornim markama. SOLD - 260 €
831 Vrlo dobar i večinom nepregledan lot krajobraza i porto maraka NDH.Vrlo dobar i večinom nepregledan lot krajobraza i porto maraka NDH. SOLD - 220 €
832 NDH lot maraka pretežno krajobrazi. Neistraženo.NDH lot maraka pretežno krajobrazi. Neistraženo. SOLD - 120 €
833 Veliki lot porto i službenih maraka NDH. Veća količina nezupčanih i probnih otisaka.Veliki lot porto i službenih maraka NDH. Veća količina nezupčanih i probnih ... SOLD - 300 €
834 Lot provizornih izdanja NDH. Puno pogrešaka pretiska za daljnje istraživanje.Lot provizornih izdanja NDH. Puno pogrešaka pretiska za daljnje istraživanje. ... SOLD - 60 €
835 NDH zbirka pogrešaka na porto-provizornim markama. Zanimljivo i povoljno.NDH zbirka pogrešaka na porto-provizornim markama. Zanimljivo i povoljno. SOLD - 110 €