Razglednica Zadra sa žigom Raba 23. 04. 1945, žigom Komande Jugoslavenske Mornarice i žigom cenzure.

# 1294 - 55 €

SOLD

Razglednica Zadra sa žigom Raba 23. 04. 1945, žigom Komande Jugoslavenske Mornarice i žigom cenzure. Upućeno u Split.