RIJEKA I DALMACIJA

Redni broj Slika Artikl Cijena
310 Preporučena dopisnica upućena iz Rijeke 06. 06. 1919 u Bolonju. Trag okomitog savijanja.Preporučena dopisnica upućena iz Rijeke 06. 06. 1919 u Bolonju. Trag okomitog ... 60 €
311 Preporučeno pismo upućeno 03. 05. 1923 u Los Angeles. Odlična kvaliteta.Preporučeno pismo upućeno 03. 05. 1923 u Los Angeles. Dolaz 21. 05. Odlična k... 50 €
312 Preporučeno pismo upućeno iz Rijeke 08. 02. 1924 u Zagreb.Preporučeno pismo upućeno iz Rijeke 08. 02. 1924 u Zagreb. Dolaz na poleđini.... SOLD - 100 €
313 Razglednica Rijeke upućena 24. 07. 1920 u Torino. Zanimljiv žig NON CENSURATARazglednica Rijeke upućena 24. 07. 1920 u Torino. Zanimljiv žig NON CENSURATA. 30 €
314 Razglednica Rijeke upućena 02. 09. 1920 u Torino.Razglednica Rijeke upućena 02. 09. 1920 u Torino. 25 €
315 Razglednica Rijeke upućena 05. 01. 1920 u Torino.Razglednica Rijeke upućena 05. 01. 1920 u Torino. 20 €
316 Lot dva pisma i razglednica sve frankirano markama Rijeke.Lot dva pisma i razglednica sve frankirano markama Rijeke. 55 €
317 Niz sa pretiskom malih slova ARBE u dobroj kvaliteti za ovo izdanje. Fotoatest MartinašNiz sa pretiskom malih slova ARBE u dobroj kvaliteti za ovo izdanje. Visoka kata... SOLD - 190 €
318 Niz sa pretiskom velikih slova ARBE na isječcima sa žigom Arbe 23. 12. 1920.Niz sa pretiskom velikih slova ARBE na isječcima sa žigom Arbe 23. 12. 1920. O... 190 €
319 Niz sa pretiskom malih slova VEGLIA u dobroj kvaliteti za ovo izdanje. Fotoatest MartinašNiz sa pretiskom malih slova VEGLIA u dobroj kvaliteti za ovo izdanje. Visoka ka... SOLD - 190 €
320 Sass. br. 146 pretisak 10 lira na isječku Dobra kvaliteta Visoka kataloška vrijednost.Sass. br. 146 pretisak 10 lira na isječku Dobra kvaliteta Visoka kataloška vri... 100 €
321 Sass. br. 146 pretisak 10 lira.Dobra kvaliteta Visoka kataloška vrijednost.Sass. br. 146 pretisak 10 lira.Dobra kvaliteta Visoka kataloška vrijednost. Fot... SOLD - 120 €
322 Preporučeno pismo upućeno iz Poreča u Rim. Frankirano provizornim markama Venezia GiuliaPreporučeno pismo upućeno iz Poreča u Rim. Frankirano provizornim markama Ven... SOLD - 20 €
323 Preporučeno pismo upućeno iz Vižinade u Rim. Frankirano provizornim markama Venezia GiuliaPreporučeno pismo upućeno iz Vižinade u Rim. Frankirano provizornim markama V... SOLD - 80 €
324 Preporučeno pismo upućeno iz Sv. Domenika di Vižinada u Rim. Frankirano provizornim markama Venezia GiuliaPreporučeno pismo upućeno iz Sv. Domenika di Vižinada u Rim. Frankirano provi... SOLD - 40 €
325 Preporučeno pismo upućeno iz Brtonigle u Rim. Frankirano provizornim markama Venezia GiuliaPreporučeno pismo upućeno iz Brtonigle u Rim. Frankirano provizornim markama V... SOLD - 80 €
326 Pismo upućeno iz Hvara u Beč. Cenzurirano, dobra kvaliteta.Pismo upućeno iz Hvara u Beč. Cenzurirano, dobra kvaliteta. 25 €
327 Pismo upućeno iz Zadra u Zagreb. Cenzurirano i dolaz na poleđini.Pismo upućeno iz Zadra u Zagreb. Cenzurirano i dolaz na poleđini. SOLD - 25 €
328 Preporučeno pismo upućeno iz Zadra u Zagreb 29. 05. 1920. Trag okomitog savijanja.Preporučeno pismo upućeno iz Zadra u Zagreb 29. 05. 1920. Trag okomitog savija... SOLD - 25 €
329 Preporučeno pismo malog formata upućeno iz Komiže u Beč 05. 02. 1921.Preporučeno pismo malog formata upućeno iz Komiže u Beč 05. 02. 1921. Dobra ... SOLD - 100 €