Preporučeno i žurno upućeno iz Zagreba u Vukovar.

# 3092 - 40 €

SOLD

Preporučeno i žurno upućeno iz Zagreba u Vukovar. Frankirano markama s probnim i duplim pretiscima. Na poleđini dolazni žig. Iz korespodencije Valić.