KNJIGE PLAKATI ZEMLJOVIDI XXVII

Redni broj Slika Artikl Cijena
2041 Fran Žav. Kesterčanek: Lovstvo, Zagreb 1896.Fran Žav. Kesterčanek: Lovstvo, Zagreb 1896. Priručnik za lovce i poučnik za... SOLD - 120 €
2042 Bogoslav Šulek: Jugoslavenski imenik bilja, Zagreb 1879.Bogoslav Šulek: Jugoslavenski imenik bilja, Zagreb 1879. 564 str., 17x24 cm. Bo... 35 €
2043 Tade Smičiklas Poviest Hrvatska I-II,Matica Hrvatska 1879-1882,724str +496str,15 x 22cm,odlično uščuvanoTade Smičiklas Poviest Hrvatska I-II,Matica Hrvatska 1879-1882,724str +496str,1... 100 €
2044 Martin Juraj Kovachich: Codex Juris Decretalis Ecclesiae Hungaricae, Trattner, Budimpešta 1815.Martin Juraj Kovachich: Codex Juris Decretalis Ecclesiae Hungaricae, Trattner, B... 180 €
2045 J. Gardner Wilkinson :Dalmatia and Montenegro:J. Gardner Wilkinson :Dalmatia and Montenegro: with a journey to Mostar in Herze... 800 €
2046 Novi viek, tečaj I., god. 1897. Uredio Dr. Anton Tresić Pavičić, SplitNovi viek, tečaj I., god. 1897. Uredio Dr. Anton Tresić Pavičić, Split 1897.... 50 €
2047 Paul Joseph Šafarik:Geschichte der slawiachen sprache und literatur,nach allen Mundarten,Tempsky,Prag 1869,Paul Joseph Šafarik:Geschichte der slawiachen sprache und literatur,nach allen ... 100 €
2048 Petar Preradović: Nove pjesme, drugo izdanje, Zagreb 1851.Petar Preradović: Nove pjesme, drugo izdanje, Zagreb 1851.tiskom Franje Župana... SOLD - 45 €
2049 Dragutin Parčić: Rječnik talijansko-slovinski (hrvatski), II. popravljeno i pomnožano izdanje, Senj, 1887.Dragutin Parčić: Rječnik talijansko-slovinski (hrvatski), II. popravljeno i p... 100 €
2050 Processo del 'Narodni list', Trieste 1883.Processo del 'Narodni list', Trieste 1883. Pubblico dibattimento nel g... 16 €
2051 Ante Starčević: Jubilei, Zagreb 1888. tiskara Scholz i Kralj, 55 str, 15x24 cm.Ante Starčević: Jubilei, Zagreb 1888. tiskara Scholz i Kralj, 55 str, 15x24 cm... SOLD - 30 €
2052 Horvat Škender: Domaća ljekarna, Zagreb 1898.Horvat Škender: Domaća ljekarna, Zagreb 1898. Napisao po uputi župnika Sebast... 25 €
2053 Pucić Medo: Poesie Serbe, Caserta 1869.Pucić Medo: Poesie Serbe, Caserta 1869. Volgarizzate da Giovanni de Rubertis. M... SOLD - 25 €
2054 Folnegović Fran: Mrtvilo u Banovini, Zagreb 1899.Folnegović Fran: Mrtvilo u Banovini, Zagreb 1899., tisak Antuna Scholza. Meki u... 16 €
2055 Bečki 'Zvonimir' - nekoć i sada, Zagreb 1896.Bečki 'Zvonimir' - nekoć i sada, Zagreb 1896. Napisao i na svečanoj... SOLD - 20 €
2056 Stenograf, glasilo Hrv. stenografskog društva u Zagrebu, I. godina 1891. Uvezeni brojevi 1-8.Stenograf, glasilo Hrv. stenografskog društva u Zagrebu, I. godina 1891. Uvezen... SOLD - 30 €
2057 Ferdinand Belaj: Matrimonium, 1883.Ferdinand Belaj: Matrimonium, 1883. litografija Caroli Albrecht, latinski rukom ... 80 €
2058 Đuro Šurmin Hrvatski spomenici 1100-1499Đuro Šurmin Hrvatski spomenici 1100-1499-Acta Croatica,Jazu 1898 Zagreb,vrlo d... 60 €
2059 B. Šulek, Naše praviceB. Šulek, Naše pravice Izbor zakonah, poveljah i spisah, znamenitih za državn... 50 €
2060 Hrvatska knjiga za godinu 1880., Zagreb 1880.Hrvatska knjiga za godinu 1880., Zagreb 1880. Portret Eugena Kvaternika na prvoj... 60 €