Hrvatska, Crveni križ, 100 godina od osnivanja 1878-1978, originalna kutija

# 188 - 10 €

SOLD

UNC

Hrvatska, Crveni križ, 100 godina od osnivanja 1878-1978, originalna kutija