NDH, Brončana Medalja A.Pavelića, slabija kvaliteta

# 261 - 50 €

L

NDH, Brončana Medalja A.Pavelića, slabija kvaliteta