Slavonski banovac, Stjepan V 1270-72, S-R, u mjesecu točkica, Ag-1,03 g, 15 mm

# 3 - 30 €

SOLD

VL

Slavonski banovac, Stjepan V 1270-72, S-R, u mjesecu točkica, Ag-1,03 g, 15 mm