Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 19.2.2019. 17:49
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 46 - Numizmatika, militarija

Socijalistička Jugoslavija

UNC 48 - 5 dinara 1950, UNC

35 EUR

UNC 49 - 10 dinara 1950, UNC

35 EUR

UNC 50 - 20 dinara 1950, UNC

190 EUR

UNC 51 - 50 dinara 1950, UNC

190 EUR

UNC 52 - 500 dinara 1950, UNC

350 EUR

UNC 53 - 10 dinara 1991, UNC, AA 0000000

95 EUR

UNC 54 - 50 dinara 1991, UNC, AA 0000000

95 EUR

UNC 55 - 500 dinara 1.3.1990, UNC, AA 0000000

180 EUR

UNC 56 - 100000 dinara 1994, UNC

480 EUR

UNC 57 - 200 dinara 1999, UNC

250 EUR