Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 18.1.2019. 11:09
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo malog formata s kompletnim sadržajem upućeno iz ZARA (Zadar) u SEBENICO

Opis: Pismo malog formata s kompletnim sadržajem upućeno iz ZARA (Zadar) u SEBENICO (Šibenik) 16.8. 1811. Žig ZARA ILLYRIE u dobroj kvaliteti kao i cijelo pismo.
  • Pismo malog formata s kompletnim sadržajem upućeno iz ZARA (Zadar) u SEBENICO
  • Aukcija: Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 18
  • Kategorija: Predfilatelija
  • Kvaliteta: