Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 18.1.2019. 10:29
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadražajem upućeno iz FIUME (Rijeka) u VENEZIA

Opis: Pismo s kompletnim sadražajem upućeno iz FIUME (Rijeka) u VENEZIA (Venecija). Umjesto poštanskog žiga rukom upisano Fiume crnom tintom. Poštarina naplaćena u dva navrata 8 Decimes (crveno) prilikom slanja i kod prijema 44 Centisimi.
  • Pismo s kompletnim sadražajem upućeno iz FIUME (Rijeka) u VENEZIA
  • Aukcija: Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 8
  • Kategorija: Predfilatelija
  • Kvaliteta: