Barac&Pervan auctions, Date: 26/01/2021 06:58
You are not logged in. Login

Auction 53 - Books, maps, posters

Zagreb and it's surrounding area

955 - Rituale Zagrabiense, seu Formula agendorum in Administratione Sacramentorum......; authoritate Illustrisimi, ac Excellentissimi Domini Maximiliani Verhovacz....Episcopi Zagrabiensis....., Zagrabie, Ty

180 EUR

956 - ZAGRABIENSE CALENDARIUM MDCCCXXXVIII. – Zagrebački kalendar za 1838. Zagreb: Typis ac Sumptibus Francisci Suppan, 1838.

80 EUR

957 - Kalendarium Perpetuum Metropolitanae Ecclesiae et Archi-Dioecesis Zagrabiensis a Sacra Rituum Congregatione approbatum Anno Domini 1867.

80 EUR

958 - Josip Torbar: Izvješće o zagrebačkom potresu 9. studenoga 1880. Zagreb: JAZU, 1882.

50 EUR

959 - Janko Barle: O zdravstvu staroga Zagreba. Zagreb, 1902.

20 EUR

960 - Pravila hrvatskog ljekarničkog društva u Zagrebu. Samobor: Tisak Eugena Košaka, 1929.

10 EUR

961 - Cienik prokušanih domaćih ljekarija iz ljekarne “K’ Zrinjskomu”. H. Brodjovin. Zagreb: tiskara knjižare L. Hartmana (Kugli i Deutsh) u Zagrebu.

40 EUR

962 - Kalendar "Kaptolske ljekarne Sv. Marije" za 1940. godinu. Zagreb, 1940.

20 EUR

963 - Vjekoslav Klaić: Zagreb: 1910.-1913. Zagreb, 1913.

14 EUR

964 - Statut slobodnog i kraljevskog glavnoga grada Zagreba o uredjenju gradske uprave od 8 travnja 1896. Zagreb, 1938.

20 EUR

965 - Hilaire de Barenton: Le texte etrusque de la Momie d'Agram, Paris, 1929.

30 EUR

966 - Nikola Andrić: Spomen-knjiga hrvatskog zemaljskog kazališta. Zagreb, 1895.

50 EUR