Barac&Pervan auctions, Date: 09/08/2020 05:33
You are not logged in. Login

Jan Jansson: Zadar, Šibenik i Nin

Description: Jan Jansson: Zadar, Šibenik i Nin. Zemljovid sjeverne Dalmacije od otoka Paga do Rogoznice, sa svim pripadajućim otocima. Izrađen je pod utjecajem zemljovida zadarsko-šibenskog zaleđa Martina Rote Kolunića. Zanimljivo je da su na njemu ucrtana dva razgraničenja između Mletačke Republike i Otomanskog carstva, i to iz 1536. i 1570. uoči tzv. Ciparskog rata. Vrlo dekorativan kartuš s mletačkim i turskim vojnicima, te turskim grbom. Bakrorez, 53x42 cm, orig. boja, Amsterdam 1640.
  • Jan Jansson: Zadar, Šibenik i Nin
  • Auction: Aukcija br. 53 - Knjige, zemljovidi, plakati
  • Catalog No: 916
  • Category: Šibenik