Barac&Pervan auctions, Date: 21/09/2020 14:48
You are not logged in. Login

Auction 53 - Books, maps, posters

Maps, Views, Graphics

800 - Zemljovid Nezavisne Države Hrvatske, 1942.

25 EUR

801 - Zemljovid Nezavisne Države Hrvatske, 1942.

25 EUR

802 - Petar Mardešić: Jadransko more

80 EUR

803 - Grafička umetnost, svezak (mape) 1 i 2, uredio Milenko Gjurić. Zagreb: Vlastiti grafički kabinet / Hrvatski štamparski zavod d.d. Zagreb, 1919-1920.

500 EUR

804 - Albert Willemetz: Chansons, illustrées par uzelac. Paris: Le Document, 1933.

500 EUR

805 - Franjo Mraz: Omladinska pruga – 20 crteža. Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske, 1947.

40 EUR