Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 18.1.2019. 10:09
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice

Brodovi

1050 - Pismo upućeno iz Kotora brodom u Dubrovnik. Žig CATTARO COL VAPORE

20 EUR

1051 - Pismo upućeno iz Trsta preko Zadra brodom u Dubrovnik.

45 EUR

1052 - Pismo s kompletnim saržajem upućeno iz Trsta preko Zadra

20 EUR

1053 - Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Konstantinopola u Orebić 28.06. 1880.

20 EUR

1054 - Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Trsta u Bordeaux 27.02.1872

20 EUR

1055 - Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Trsta u Flamouth, Velika Britanija

45 EUR

1056 - Dva pisma iz korespodencije kapetana Miailovića sa žigovima LETTERE DI VAPORE.

30 EUR

1057 - Lot četiri pisma iz korespodencije kapetana Miailovića.

75 EUR

1058 - Litografija brodarske tvrtke koja drži linije u Dalmaciji

30 EUR

1059 - Razglednica s prikazom parobroda Panonija

25 EUR

1060 - Razglednica Raba upućena brodom NOVI

60 EUR

1061 - Pismo upućeno brodom LIBURNIA

60 EUR