Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 3.12.2020. 9:00
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

BEOGRAD, ZEFIB I. zemaljska filatelistička izložba 1937, AE i emajl, 53x63 mm, -UNC, u originalnoj kutiji

Opis: BEOGRAD, ZEFIB I. zemaljska filatelistička izložba 1937, AE i emajl, 53x63 mm, -UNC, u originalnoj kutiji
  • BEOGRAD, ZEFIB I. zemaljska filatelistička izložba 1937, AE i emajl, 53x63 mm, -UNC, u originalnoj kutiji
  • Aukcija: Aukcija br. 49 - Numizmatika, militarija
  • Kataloški broj: 193
  • Kategorija: Medalje - Jugoslavija
  • Kvaliteta: -UNC