Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 6.8.2020. 9:43
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

SPLIT, plaketa, signatura ZR, AE, 151x178 mm, dodijeljena Palaversa M. za 40 godina u SKJ

Opis: SPLIT, plaketa, signatura ZR, AE, 151x178 mm, dodijeljena Palaversa M. za 40 godina u SKJ. Na drvenoj podlozi
  • SPLIT, plaketa, signatura ZR, AE, 151x178 mm, dodijeljena Palaversa M. za 40 godina u SKJ
  • Aukcija: Aukcija br. 49 - Numizmatika, militarija
  • Kataloški broj: 206
  • Kategorija: Medalje - Jugoslavija
  • Kvaliteta: XF