Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 21.6.2018. 8:39
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 46 - Numizmatika, militarija

UNC 49 - 10 dinara 1950, UNC

35 EUR

UNC 50 - 20 dinara 1950, UNC

190 EUR

UNC 51 - 50 dinara 1950, UNC

190 EUR

UNC 52 - 500 dinara 1950, UNC

350 EUR

UNC 53 - 10 dinara 1991, UNC, AA 0000000

95 EUR

UNC 54 - 50 dinara 1991, UNC, AA 0000000

95 EUR

UNC 55 - 500 dinara 1.3.1990, UNC, AA 0000000

180 EUR

UNC 56 - 100000 dinara 1994, UNC

480 EUR

UNC 57 - 200 dinara 1999, UNC

250 EUR

VF 58 - GORNJA RADGONA 10 Kruna

45 EUR

VF 59 - TOPLICE 10 kruna

60 EUR

VF 60 - TRATA 10 kruna

55 EUR