Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 21.6.2018. 8:38
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 46 - Numizmatika, militarija

UNC 97 - 20 RM 1943, dupli pretisak,

400 EUR

UNC 98 - 20 RM 1943, dupli pretisak,

400 EUR

+XF 99 - 1 lira, 20.2.1944, bez serijskog broja, četverac, UNIKAT

950 EUR

+XF 100 - 10 lira, 20.2.1944, bez serijskog broja, četverac, UNIKAT

1300 EUR

VF 101 - Plakat - raspis zajma 1943.

100 EUR

-UNC 102 - 1000 dinara, bon, 31.12.1943, Privilegovana Agrarna Banka

10 EUR

-UNC 103 - 1000 dinara, bon, 31.12.1944, Privilegovana Agrarna Banka

10 EUR

-UNC 104 - 1000 dinara, bon, 31.12.1942, Privilegovana Agrarna Banka

10 EUR

UNC 105 - 1 dinar, Leskovac, zatvorski bon

30 EUR

106 - Srećka lutrije iz 1930. godine

40 EUR

107 - SREĆKA u korist izgradnje crkve sv. Antuna u Beogradu, iz 1931. i fotografija s motivom Meštrovićeva kipa

10 EUR

108 - HVAR, Societa igienica di Lesina

40 EUR